Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού

Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες ζεσταίνουν και συγκρατούν ποσότητα νερού σε μονωμένο κύλινδρο, έτοιμο για χρήση. Παρέχουν ζεστό νερό στην πίεση του ρεύματος και καθώς μπορούν να παραδώσουν αμέσως όλη την αποθηκευμένη ποσότητα που χρειάζεται, μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλές πρίζες ταυτόχρονα. Και θα τα παραδώσει σε όλες τις πιέσεις. Όταν αδειάζει, χρειάζεται χρόνος για να επαναθερμανθεί για να έχετε πίσω στο ζεστό νερό, αλλά θερμαίνουν το νερό γρήγορα, ειδικά με πιο ισχυρά ή δίδυμα στοιχεία, και μπορούν να λειτουργούν με χαμηλότερο κόστος εκτός ηλεκτρικής ενέργειας.