Δεξαμενές νερού αντλίας θερμότητας

Οι δεξαμενές νερού αντλιών θερμότητας χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για να μεταφέρουν θερμότητα από ένα μέρος σε άλλο παρά να παράγουν τη δική τους θερμότητα όπως ένα παραδοσιακό ηλεκτρικό θερμαντήρα νερού.