Βίντεο

Εξωτερική διαδικασία κύλισης πλακών δεξαμενών

Βαλβίδα θερμοκρασίας και πίεσης

Βαλβίδα απελευθέρωσης μίας διαδρομής

Διαρροή Δοκιμές

Εσωτερική διεργασία κυλίνδρισης πλάκας δεξαμενής

Enemal Coated